Etik Anlayışımız

İnsan tutum ve davranışlarının doğru-yanlış, iyi-kötü vb. açılardan değerlendirilmesi okulumuz açısından oldukça önemlidir.
Bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerler, Atatürk İlke ve İnkılapları, eğitimde adalet ve fırsat eşitliği, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, sevgi, saygı ile hoşgörü eğitim anlayışımızın temel yapı taşlarıdır.
Menü