Laboratuvar

Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin öğretiminde uygulanabilecek bilimsel öğretim yöntemleri arasında laboratuvar büyük bir öneme sahiptir.
Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili, anlamlı ve somut olarak öğrenmeleri açısından mühim bir işleve sahiptir. Her sınıfımızın etkin bir biçimde kullandığı laboratuvarımızda yapılan çalışmalar öğrencilerimize katılımlı öğrenmeyi sağlamaktadır.
Menü