Rehberlik Hizmetleri

Okulumuzda her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli bir eğitim verilmektedir.
Genel Rehberlik Hizmetleri;
• Psikolojik Danışma
• Oryantasyon
• Öğrenciyi Tanıma
• Çalışma Programları
• Velilere Rehberlik Hizmetleri
• Motivasyon yükseltme çalışmaları
• Devam-Devamsızlık takipleri
• Sosyal aktivite programlarını düzenleme
Menü