Robotik Kodlama Eğitimi

Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ile mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Kodlama eğitimimiz ile öğrencilere problem çözme, projeler tasarlama ve algoritmik düşünme becerileri kazandırılır.
Menü